Despre ICD 10

I = International

C = Classification of

D = Diseases

10 = revizia a zecea – în 2018 a fost dată în folosință revizia a 11-a

Organizația Mondială a Sănătății a elaborat și dat în folosință în 1993 a zecea revizie a Clasificării Internaționale Statistică a Bolilor și Problemelor de Sănătate Înrudite – o variantă de bază ce cuprinde peste 14 000 de coduri diferite de boală

Varianta utilizată aici este varianta australiană (apărută în 1998 și tradusă în limba română în anul 2002).

Aceasta are peste 16000 de coduri de boală, cuprinse în volumul 1 numit „Lista tabelară a bolilor” (dintr-un total de 5 volume):

 • Volum 1: Lista tabelară a bolilor
 • Volum 2: Indexul alfabetic al bolilor
 • Volum 3: Lista tabelară a procedurilor (ACHI)
 • Volum 4: Indexul alfabetic al procedurilor (ACHI)
 • Volum 5: Standardele codificării australiene

Spre deosebire de varianta inițială care utilizează coduri cu 7 caractere, aceasta variantă codifică în 5 caractere.

Primele trei caractere se consideră a fi principale, iar după simbolul punct, sunt caractere ce aduc completare tabloului descris. De aceea, am utilizat codificarea „cod complet/cod incomplet” pentru situațiile în care un cod de boală necesită sau nu detalieri de conținut.

Exemplu: Q72.32

 • Q = caracterul1 (poate fi o literă de la A la Z și nu este sinonim cu numărul de capitol) însemnând în acest caz „Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale (Q00-Q99)”
 • 72 = caracterul 2 și 3 (sunt considerate caractere unite deoarece ele pot varia în intervalul 00 – 99) denumind aici „Corectarea defectelor membrelor inferioare”
 • 3 = caracterul 4 (poate fi o cifră în intervalul 0-9) indicând „Absența congenitală a labei piciorului și a degetului(lor)”
 • 2 = caracterul 5 (poate fi o cifră în intervalul 0-9) arătând un grad mai mare de diferențiere a situației analizate, mai exact „Absența congenitală a degetului mare cu celelalte degete intacte”

Convențiile folosite în lista tabelară a bolilor:

 • • categoria de includeri – unde sunt menționate situații asemănătoare sau sinonime
 • • categoria excluderi – unde sunt specificate acele coduri de boală care nu aparțin capitolului/blocului/categoriei/subcategoriei în cauză
 • • informațiile scrise între ( ) – cu rol de aduce informații suplimentare
 • • informațiile scrise intre [ ] – cu rol de a aduce explicații suplimentare
 • • literele NOS – este un acronim care înseamnă „Nespecificat altundeva” („Not Otherwise Specified”)
 • • adnotări prin simbolul dagger „†” – denotă cauza fundamentala a categoriei descrise

Schema de codificare alfa-numerică indică dacă un cod de boală este valid sau invalid (cu alte cuvinte, dacă este complet sau incomplet). În varianta textuală a acestui volum există convenția „căsuțelor de text”:

 • • căsuță neagră cu text alb – utilizată în cazul codurilor cu trei caractere, indică faptul ca acel cod este incomplet/invalid, necesitând o codificare și la nivelul celui de al patrulea caracter;
 • • căsuță gri cu text negru – utilizată în cazul codurilor cu patru caractere, indică faptul ca acel cod este incomplet/invalid, necesitând o codificare și la nivelul celui de al cincilea caracter;
 • • căsuță albă sau incoloră cu text negru – utilizată în cazul codurilor cu trei caractere, indică faptul ca acel cod este complet/valid.
 • Deoarece acest site a transpus varianta pdf în format excel codificarea „căsuțelor de text” va fi înlocuită cu mențiunea „cod complet” sau „cod incomplet”